Фотографията... Тя е красивият поглед към света. Моя страст и хоби. Тук талантливи български творци във фотографията разполагат с пространство, в което да се изявяват. В представите ми, всичко което съм написал, има своя „визуален синоним“ някъде там по широкия свят... Тази онлайн галерия предлага безкрайна изложба, която постоянно се обновява и обогатява. Дванайсет добри снимки за една година - това е добра реколта... Добре дошли в галерията!