Политиката... Тя е наша работа, наша отговорност. Защото дори ние да не се интересуваме от нея, тя се интересува от нас. И решава вместо нас. Обаче! Никой няма право да решава вместо нас. Тук е мястото за политическа философия, за задълбочени анализи и за провокиращи мисли, отвъд демагогията. Тази секция не е само „НА“ и „ЗА“ Тезей, тя е за мислещите и търсещите хора, които вярват в принципите на демокрацията.