Поезия

Анотация за поезия

Анотация за поезия

Поезията е изворът от чувства, от който пием през младостта.
Понякога се насищаме прекалено много, друг път оставаме жадни...
Поезията е присъща на младите духом, на онези, които търсят себе си върху белия лист, между римите, усещайки рядката ритмичност между сърцето и разума, чувствата и мислите.
Моята поезия е и за нея.
Несъвършена, търсеща, обичаща, мила, непостоянна, отричаща, красива, грешна - Жената. Всичко, което е и което аз никога няма да бъда...
Но начина, по който се допълваме, е еманацията на космичната любов, с която сме създадени...
Тезей