Поезия

Първа песен

Първа песен

Помня те!

На улицата,

в прахоляка,

с рокля на точки

и бяла панделка.

Помня те на калдаръма,

помня те на люлката.

След това беряхме 

череши...

 

Помня те на чина пред мене,

помня те на дъската,

леко притеснена.

Помня те на 12.

И тази първа целувка тогава

как несигурно ми я даде.

И как беше смутена.

Как стана червена...

 

И когато всички разбраха,

аз бях толкова горд, 

че в миг на радост забравих

и целунах още сто...

Ала сега е различно.

Сега само теб помня.

Сега е по-лично.

Сега си първа любов...