Поезия

Едни

Едни

Едно сърце - 

Моето.

Под иго - 

Твоето.

 

Едни очи зелени - 

Моите.

Жадни за устни - 

Твоите.

 

Едни коси развени - 

Твоите.

Намерени в ръцете - 

Моите.

 

Едни мечти разбити - 

Твоите.

В мислите са сбрани - 

Моите.

 

Една жена изгубена

е нечия мечта 

погубена...