Вино
Патриотично за любовта
Антология на един мъдрец
Сутрешни мисли върху белите чаршафи
Кардиограма
Отвъд моста на Авиньон
Анотация на сборника