Разкази

Анотация на сборника "Лицата зад червените завеси"

Анотация на сборника

Сборникът с разкази, който ще бъде публикуван тук е готов отдавна. Премислен, точен и характерен за един период в живота на твореца, започващ някъде точно преди раждането на Тезей и свършващ малко след него.
Всички произведения са в първо лице, единствено число, защото са емоционално лични. Героят е мъж, изваден от времевата рамка, преживяващ различни по сила и дълбочина чувства в отделби епохи. Понякога е лиричен и нежен, понякога циничен, друг път - напълно потопен в реалността на своето време.
Повечето истории са писани на един дъх.
Писал съм ги, разграничавайки се от повечето съвременни литературни оформления и норми, често без да искам, преплитайки лирика и разказ.
Заглавието представлява самото начало на цялостната концепция за проекта "Червени завеси", чийто свидетел ще станете в бъдеще.
Сборникът пресъздава многото състояния на духа, когато останем насаме със себе си и си направим равносметка какво реално се случва зад т.нар. "сцена на живота", на която играем всеки ден. Спускайки "червените завеси", заглушаващи тътена на аплодисментите или освиркванията, човек може да запали цигара, отпускайки се на дървен стол и да напише няколко реда, да избяга някъде само с фотоапарат на рамо или с остър молив и скицник, да си спомни, да се усмихне, да заплаче, да се напие, да се изрази и да бъде някъде там, дълбоко в себе си, където все по-рядко му остава време да отиде...
Всичките 24 разказа ще бъдат публикувани на rideauxrouges.bg.
Словото освобождава духа.
А точните думи са прекият път към хармонията.
Ваш:
Тезей